Dětem s láskou, z. s. logo

Dětem s láskou, z. s.

... provazíme Vaše kroky na cestě poznání.

SMRK logo
   

Klub SMRČEK pro nejmenší
Pravidelně nepravidelné setkávání rodičů a prarodičů s dětmi předškolního věku v rámci klubu SMRK.

S radostí oznamujeme, že se nám opět podařilo zajistit klub pro děti (zatím i s rodiči), který se koná pravidelně nepravidelně každý pátek.

čas: 9:30 až cca 13 hod

Sraz po předchozí domluvě na různých místech, dle toho, kam se Smrčci ten den vydají. Budete-li se k nám chtít přidat, neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 605 085 957 nebo +420 774 657 053.

Přivítáme se a poté můžeme dle nálady a zájmu vyrazit do lesa, na hřiště nebo kamkoliv na čerstvý vzduch.


Stravu si zajišťuje každý sám.

Program:
V rámci naší činnosti jdeme cestou lesní pedagogiky a celkově blízkého vztahu k přírodě, který prolíná všechny realizované aktivity. Dále využíváme prvky dalších alternativních pedagogických přístupů.

S sebou:
  • jídlo a pití na celou dobu, kterou s námi plánujete strávit
  • oblečení odpovídající počasí (zvažte pláštěnku, gumáky, pokrývku hlavy,...)
  • deku nebo kousek karimatky nebo něčeho jako podsedák - budeme svačit venku
  • případně nějaký oblíbený hudební nástroj

Příspěvek na provoz činí 50,- Kč/rodinu (bez ohledu na věk dětí), abychom pokryli roční náklady na energie a vodu v zázemí a spotřební materiál, který v rámci aktivit využíváme.

Účast prosím hlaste předem. Neváhejte se pro bližší informace či v případě potřeby na nás kdykoliv obrátit.
Další důležité kontakty naleznete zde


Děkujeme, že nám zachováváte přízeň, i když všechno nejde tak rychle jak jsme plánovaly. Budiž nám omluvou, že jsme od prosince 2017 do prosince 2018 přivítaly na svět další 4 Smrčky :-) Jsme rádi, že naši činnost sledujete, ptáte se a těší nás, že už se brzo budeme potkávat i osobně.

PROSBA:

Milé maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a všichni, kteří budete děti do Smrčku doprovázet,

velmi Vás prosíme, pokud se u Vašeho dítěte nebo u Vás (případně blízkých členů rodiny) objeví příznaky nástupu nemoci (zejména u dětí neklid, zvýšená únava, podrážděnost atp.) či symptomy samotného onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, uší, průjmy, záněty spojivek atd.), dopřejte sobě i jim klid v rodinném prostředí.

Prospěje to Vám i nám ostatním. Je mezi námi mimojiné také miminko s chronickým respiračním onemocněním, které mohou i běžné virózy či nachlazení více ohrozit.
Pokud se nakazí průvodce, nemůžeme zaručit, že jej bude moci vždy někdo zastoupit. Buďme prosím k sobě vzájemně zodpovědní.

Děkujeme!


tým Dětem s láskou

SMRK - Sdružený Mateřský Rodinný Klub    provoz od října 2017V rámci sdruženého klubu bude zajišťována možnost sousedské výpomoci při zajištění péče o děti v předškolním věku, přičemž na kvalitu poskytované péče a bezpečnost dětí bude dohlížet pověřená osoba, která je členem organizace Dětem s láskou, z. s., respektující a dodržující všechny povinnosti, které vyplývají ze stanov a organizačního řádu SMRKu.

Našim cílem je zajistit:


V rámci SMRKu budou realizovány následující aktivity:
Dopolední klubík SMRČEK

Aby si rodiče mohli zajistit vše potřebné, odpočinout si nebo mohli využít sdíleného pracovního prostoru, který nabízíme, zajistíme péči o děti od 2 do 6 let v našem neformálním dopoledním klubíku. Mladší děti pouze v doprovodu rodičů či jiné pověřené dospělé osoby. Dopoledního klubíku se mohou zúčastnit celé rodiny s dětmi nebo jen děti, zatímco rodiče mají jiné plány. Jedná se ve své podstatě o mobilní dětský koutek, v němž budou děti většinu času trávit především venku, na čerstvém vzduchu. Pro případnou nepřízeň počasí je zajištěno zázemí, které nabízí dostatek pitné vody i sanitární vybavení. Děti se mohou ohřát, odpočinout si, najíst se a pohrát si s připravenými pomůckami rozvíjejícími jejich smysly, schopnosti a dovednosti. Na děti budou dohlížet nejen přítomní rodiče, ale především člen organizace Dětem s láskou, z. s., který bude péči o děti odborně zaštiťovat.

Provozní doba klubíku SMRČEK a poplatek za využití služeb klubíku SMRČEK budou doplněny na základě poptávky.

Odpolední setkávání rodin

Odpolední setkávání rodin nabízí možnost budování komunity v duchu projektu Rozšířená rodina.cz.

Organizované setkávání rodin slouží k budování a utužování vzájemných vztahů členů komunity, ve které žijeme. Nabízí prostor k vytváření vazeb a vzniku „rozšířené rodiny“, která si bude moci vzájemně pomáhat a být si oporou, i když je nespojuje pokrevní pouto. Více se můžete dočíst v knize projektu Rozšířená rodina.cz.

V rámci společného setkávání budou zajišťovány (dobrovolné) zábavné a vzdělávací aktivity pro děti i prostor pro sdílení zkušeností, zážitků a prožitků rodičů, prarodičů, tetiček i strýčků apod. Věk dětí ani počet účastníků není omezen.

Aktuální informace budou předávány prostřednictvím FB stránek Dětem s láskou.

Příspěvek na zajištění organizace setkávání, pomůcek a dalších aktivit činí: 50 Kč/rodinu