Dětem s láskou, z. s. logo

Dětem s láskou, z. s.

... provazíme Vaše kroky na cestě poznání.

SMRK logo
   

Historie organizace Dětem s láskou, z. s. a SMRKu

Iniciativa vzniku organizace Dětem s láskou, z. s., i samotného klubu SMRK, přišla od tří matek, kterým není lhostejná budoucnost nejen jejich vlastních dětí. Vzhledem ke skutečnosti, že dvě z nich mají pedagogické vzdělání s praxí v klasickém školství, je jejich rozhodnutí vzdělávat děti „jinak“ postavené především na negativních zkušenostech, které v rámci svého působení na státních školách získaly. Jejich cílem je poskytnout především radost z učení, které dává smysl, má praktický přesah do běžného života a budí v dětech touhu dozvídat se stále nové věci. Chtějí poskytovat vzdělání takovým způsobem, které respektuje základní potřeby dětí, vč. pohybu, sebeaktualizace a posiluje jejich vnitřní motivaci k jakékoliv činnosti, kterou vykonávají. Podporují spojení s přírodou a využívání jejího potenciálu k výuce, jakožto přirozeného prostředí každého z nás. Zároveň však dbají na zajištění řádného hygienického zázemí.

Více informací se můžete dočíst ve zpracované analýze cílové skupiny.